ENERGIJSKA UČINKOVITOST

PREDNOSTI MISTERAL STAVBNEGA POHIŠTVA
MISTERAL ENERGIJSKA UČINKOVITOST PO AKCIJSKI CENI

Nizkoenergijske in pasivne gradnje so prihodnost sodobne arhitekture

Kaj je energijska učinkovitost?


Energijska učinkovitost je vsota isplaniranih in izvedenih ukrepov za porabo najmanjše možne količine energije, tako da je udobje in hitrost proizvodnje še vedno ohranjena. Preprosto povedano enrgijska učinkovitost je to, da uporabite manjšo količino energije (goriva) za isto delo, ali za funkcije kot so hlajenje ali ogrevanje, razsvetljava.

Energijska učinkovitost v stavbah vpliva na zmanjševanje porabe vseh oblik energije, bolj udobno in prijetno bivanje v stavbi pomeni tudi daljšo življenjsko dobo stavbe, zaščito okolja ter zmanjševanje izpuhov toplogrednih plinov.


Cene energije ter cene energentov bodo zaradi globalnih in lokalnih razlogov v naslednjem obdobju še naprej naraščala – kar bo vplivalo na rast življenjskih stroškov ter stroškov bivanja.


Največja korist energijsko učinkovite gradnje je zmanjšati mesečne račune za ogrevanje, hlajenje in električne energije. EU direktiva 2002/91/ES o energijski učinkovitosti stavb jasno obvezuje na varčevanje z energijo v stavbah  EU ter državah kandidatkah.


V skladu z direktivo, bodo vsi objekti, ki se gradijo, prodajajo ali oddajajo certificirani  ter takšna certificirana potrdila s podatki o letni porabi za ogrevanje stavbe bojo izpostavljena ali dana vsem zainteresiranim strankam.


Z uvedbo energijskihh izkaznic objektov, kot tudi s certificiranjem stavb, bodo stavbe/objekti energijsko učinkoviti. Dobro izolirane stavbe z nizko porabo energije bodo  bistveno pridobile na sami vrednosti nepremičnine na trgu, medtem ko stavbam z visoko vrednostjo porabe energije bo vrednos na trgu nepremičnin padla. Mogoče se investicija pri zamenjavi starih oken z novimi zdi draga ampak dejstvo je, da se investiran denar povrne nazaj čez nekaj let v obliki nižjih mesečnih računov za energijo. Kar je vsekakor upravičena in donosna investicija.

 


Termografični posnetek starejše stanovanjske stavbe

Največje energijske izgube na stavbah so prav na področju starih oken:


- toplotne izgube skozi okna ter zunanje stene so več kot 70% celotne izgube toplote v stavbah,
- nova sodobna okna z ustreznim steklom imajo 2-3 krat manjše toplotne izgube od starih oken,
- z energijo, ki jo porabimo za ogrevanje povprečnega doma (zgrajen pred 10-imi leti ali več), lahko ogrevamo 3-4 nizkoenergijske hiše ali 8-10 pasivnih hiš,
- steklo zavzema največjo površino odprtine, okoli 70% in ima zato zelo pomembno vlogo pri doseganju toplotne izolacije celotnega okna.

To pomeni, da se tukaj ustvarjajo največje izgube energije. Doseganje toplotne zaščite stekla opisujemo s koeficientom prenosa toplote stekla Ug. Čim manjša je ta vrednost, tem boljša je izolacijska lastnost stekla.

Osnovni parametri katere bi moderno /sodobno  okno moralo izpolnjevati glede toplotne izolacije:


- toplotna izolacija celotnega okna: Uw <1,4 W/m2K,
- za nizkoenergijske in pasivne hiše se to razmerje giblje med 0,50-1,10 W/m2K,
- tak rezultat je mogoče doseči s sistemom MISTERAL PROTECT TERMO+.

 

MISTERAL Protect Termo+,  Uw = 0,74 W/m2K s steklom Ug = 0,5

- Koeficient toplotne prehodnosti "U" je količina toplote, ki jo gradbeni element izgubi v 1 sekundi na m2 površine pri temperaturni razliki 1K, izraženo v W/m2K,
- označuje se z oznako "Uw" (window-okno) - skupni koeficient prenosa toplote celotnega okna Uw= fpf x Uf + fpg x Ug [W / (m2 K)],
   (vsota delnih koeficientov toplote profilov ter stekla)
- čim manjša je ta vrednost tem manjše so izgube energije skozi okno, to pomeni, da je toplotna izolacija okna boljša,
- pri starih stavbah se koeficient okna Uw giblje med 3,00-3,50 W/m2K in več (toplotne izgube skozi takšno okno pomenijo povprečno 240-280 kWh/m2 letno),
- evropska zakonodaja predpisuje vse nižje in nižje vrednosti, te se danes gibljejo med 1,00-1,80 W/m2K.


Izoterme PVC profilov  zabeležene s toplotno kamero

Ostale zahteve, ki jih mora okno izpolnjevati so naslednji testi:

- varnost ali stopnja protivlomnosti,
- toplotna izolacija,
- zaščita pred hrupom - zvočna izolacija,
- prepustnost zraka,
- vodotesnost,
- garancija.


Za vse te tehnične lastnosti mora imeti proizvajalec vse certifikate, ki so med drugim potrebni za dovoljenja za uporabo in ostalo dokumentacijo samega objekta.
Od 16.decembra 2002 obstaja uredba o energijskem certificiranju stavb.
Energijska potrdila so obvezna za vse nove in obstoječe stavbe, ki se prodajajo, oddajajo ali dajajo na leasing.
 

SUBVENCIJA ZA ZAMENJAVO OKEN IN ENERGETSKO UČINKOVITO GRADNJO:

Večina držav EU subvencionira energetsko učinkovito gradnjo z ugodnimi krediti ali z nižjimi davčnimi stopnjami. Pri nas imamo za to namenjene  »eko« kredite z nižjo obrestno mero ter subvencijo v obliki delno povrnjenih sredstev pri zamenjavi starih oken z energetsko učinkovitimi okni. (Subvencija se trenutno nanaša samo na lesena okna, ampak obstajajo indicije da bo tudi na tem področju prišlo do sprememb).


Zaključek: Kakšne so prednosti zamenjave starih oken z novimi energijsko učinkovitimi okni?

- zmanjšanje izgub energije ter se tako vložen denar vrne čez nekaj let v obliki nižjih mesečnih računov za ogrevanje in hlajenje,
- večje bivalno udobje (ni prepiha, hrupa ter vlage),
- povečanje vrednosti nepremičnine,
- zmanjšuje se prehod škodljivih UV sevanj sonca skozi steklo,
- zmanjšujejo se emisije toplogrednih plinov v ozračje,
- podaljšuje se življenjska doba stavbe.

V PRIMERU, DA ŽELITE KONKRETEN IZRAČUN PRIHRANKA SREDSTEV (denarja) ZA OGREVANJE/HLAJENJE PROSTORA Z NAŠIM STAVBNIM POHIŠTVOM, NAS KONTAKTIRAJTE IN IZRAČUN VAM BOMO POSLALI BREZPLAČNO!
Kalkulator uštede

 

 

 

Misteral kalkulator prihrankov

KONTAKTIRAJTE NAS za izračun prihranka energije pri zamenjavi stavbnega pohištva z novim PVC ali ALU.

Kalkulator uštede

 

 

 

Vhodna vrata - modeli - NOVO!!!

Vizualno si predstavite kako bodo izgledala
nova vrata na vaši hiši/stanovanju.

Kalkulator uštede

 

 

 

Misteral konfigurator barve

Vizualno si predstavite kako bodo izgledala nova
okna in vrata na vaši hiši/stanovanju.